TEL: +421 917 939 343 I MAIL:  info@ikonna.sk

Obchodné podmienky


1. Úvodné ustanovenia


Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.aylin.sk, pre územie Slovenskej republiky. Internetový obchod prevádzkuje Rudolf Detko - LEAN., Rudinská 144, 023 31 Rudinská, IČO: 419 30 878, spoločnosť je zapísaná  v živnostenskom registri , Okresného súdu v Žiline, č. živn. registra 504-10454 deň zápisu  16. 02. 2006.


Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Predávajúci  uskutočňuje internetový predaj výrobkov kupujúcim na území Slovenskej republiky na základe vyššie uvedených  predajných podmienok. 


2. Spotrebiteľ


Spotrebiteľ sa zoznámi s ponukou predávajúceho, vyberie si ponúkaný tovar z  aktuálnej ponuky a objedná si  u predávajúceho pomocou objednávky. / nákupného košíka  / Tovar sa objedná na základe registrácie a prihlásenia, nie je to však podmienkou. Nový zákazník sa registrovať nemusí. Po potvrdení objednávky emailom je objednávka platná a zaevidovaná. Tovar bude vybavovaný priebežne ,najneskôr do 7 dní. Ceny výrobkov spoločnosti sú uvádzané v mene EUR. V kúpnej cene je zahrnutá aj DPH v príslušnej výške.


3. Objednávka


Prijatie objednávkového formulára bude potvrdené automaticky. Potvrdenie bude vykonané prostredníctvom elektronickej pošty. Po potvrdení prijatej objednávky sa táto stáva zaväzujúca.

aylin.sk si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré budia podozrenie o zneužití internetového predaja neoprávnenými osobami (napríklad také objednávky, ktoré neobsahujú telefón či adresu elektronickej pošty, kde by bolo možné objednávku potvrdiť, či overiť. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva nadobúda účinnosť v momente prevzatia tovaru kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávacom formulári.


4. Termín dodania


Pokiaľ je objednaný tovar dostupný na sklade, v zhode s pravidlami objednávky dodávame tovar ihneď, max. do 7 pracovných dní. Ak sa zásielka vo výnimočných prípadoch omešká, alebo objednaný tovar nie je skladom, zákazníka budeme o vzniknutej situácii informovať. O zaslaní objednávky bude zákazník informovaný e-mailom, SMS správou, prípadne telefonicky. Dodanie tovaru bude zrealizované  prostredníctvom  Slovenskej pošty, prípadne kuriérom inej dopravnej spoločnosti..


5. Možnosť vrátenia tovaru


a) V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nie ste s objednaným tovarom spokojný, môžete ho nenosený do 14 pracovných dní, od obdŕžania zásielky na vlastné náklady poslať späť.


b) Tovar, ktorý kupujúci z akéhokoľvek dôvodu vráti nesmie byť použitý, poškodený, alebo neúplný, musí sa nachádzať v pôvodnom obale a musí obsahovať všetky dokumenty prislúchajúce k tovaru (záručný list a doklad o zaplatení tovaru), nie na dobierku.


c) V prípade, že kupujúci odošle predávajúcemu tovar na adresu predávajúceho, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 pracovných dní od doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.


6. Záruka a reklamácie


Na zakúpenú bielizeň poskytujeme záruku 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. So zakúpeným tovarom dostanete aj záručný list, ktorý Vás informuje o podmienkach záruky. Tento záručný list starostlivo uchovajte a v prípade reklamácie ho zašlite súčasne s dokladom o zakúpení. Súčasťou záručného listu je aj návod na starostlivosť o bielizeň. Upozorňujeme, že pokiaľ dôjde k poškodeniu bielizne z hľadiska nedodržania zásad a účelového použitia bielizne alebo v dôsledku zanedbanej údržby podľa návodu na údržbu, nebude braný ohľad na prípadné reklamácie.


Reklamačný poriadok:

odstrániteľné závady- po posúdení závady a uznania oprávnenosti reklamácie Vám bude tovar bezplatne opravený a vrátený.

neodstrániteľné vady- po posúdení závady a uznania oprávnenosti reklamácie Vám bude v prípade zistenia, že vadu nemožno ani opravou odstrániť, navrhnutá výmena za novú bielizeň alebo vrátenie kúpnej ceny bielizne. Posúdenie oprávnenosti reklamácie a jej vybavenie prebieha do 30 dní od prevzatia bielizne predávajúcim.


7. Dodacie podmienky


a) Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty, prípadne  prepravnou spoločnosťou , v rámci Slovenskej republiky. b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru - daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a záručný list.


c) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra alebo bude potrebné dodávku opakovať viac ako 2 x z dôvodu neprítomnosti kupujúceho a kupujúci prevzatie zásielky potvrdil mailom, alebo telefonicky, náklady na doručenie hradí kupujúci.


d) Kupujúci je povinný bezprostredne po prevzatí zásielky prekontrolovať tovar spolu s dopravcom (neporušenosť zásielky, poškodenie krabice atď.). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie otvorenej alebo inak viditeľne poškodenej zásielky, je však povinný vyhotoviť záznam v reklamačnom protokole dopravcu a túto skutočnosť bez odkladu oznámiť predávajúcemu mailom na: info@aylin.sk
Pokiaľ kupujúci prevezme otvorenú alebo inak poškodenú zásielku, predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu vzniknutú na dodanom tovare. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 12 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!


8. Cena a platobné podmienky


a) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru.

b) Tovar môže byť platený bankovým prevodom vopred na účet prevádzkovateľa Rudolf Detko „Lean“ alebo dobierkou.

Uvedená cena za poštovné a balné je s DPH


Dodanie


Doručenie kuriérom-platba na dobierku -3,99€        

-GLS kuriér doručenie na nasledujúci deň

Doručenie GLS kuriér -platba vopred na účet- 3,59€    č.účtu SK 57 1100 0000 0029 4803 2014 

Slovenská pošta -balík na poštu -3,99€
-doručenie a vyzdvihnutie na pošte-oznámenie o uložení zásielky na Vašej pošte formou sms 

Osobný odber-0€
-osobné prevzatie na jednej z našich predajní v  Žiline,Kysuckom Novom Meste 

Akcia poštovné 1€
-platí len na nákup tovaru označeného v našej ponuke

Poštovné ZDARMA
-Platí pri nákupe nad 59€ Je možný aj osobný odber na jednej z troch predajní. 


9. Záverečné ustanovenia 


Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. V prípade akýchkoľvek otázok, môže kupujúci napísať na mailovú adresu: info@aylin.sk