Čítajte náš blog a nechajte sa inšpirovať... kliknite tu >>

Nájdete nás aj v našich predajniach

0

Obchodné podmienky


1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.ikonna.sk pre územie Slovenskej republiky. Internetový obchod prevádzkuje LEAN EU, s.r.o., r. s. p., Belanského 228, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 45564213, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, Vložka číslo: 52974/L.


Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Predávajúci uskutočňuje internetový predaj výrobkov kupujúcim na území Slovenskej republiky       na základe vyššie uvedených predajných podmienok.

 

2. Spotrebiteľ

Spotrebiteľ sa zoznámi s ponukou predávajúceho, vyberie si ponúkaný tovar z aktuálnej ponuky a           objedná si u predávajúceho pomocou objednávky. / nákupného košíka / Tovar sa objedná na         základe registrácie a prihlásenia, nie je to však podmienkou. Nový zákazník sa registrovať nemusí. Po potvrdení objednávky emailom je objednávka platná a zaevidovaná. Tovar bude vybavovaný priebežne, najneskôr do 7 dní. Ceny výrobkov spoločnosti sú uvádzané v mene EUR. V kúpnej cene je zahrnutá aj DPH v príslušnej výške.

 

 

3. Objednávka

Prijatie objednávkového formulára bude potvrdené automaticky. Potvrdenie bude vykonané prostredníctvom elektronickej pošty. Po prijatí objednávky je spoločnosť IKONNA povinná skontrolovať, či je požadovaný tovar na sklade (v dostatočnom množstve). So skutočnosťou, ak požadovaný tovar nebude na sklade, bude zákazník upovedomený emailom alebo telefonicky. K uzavretiu            kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami, v tomto prípade dôjde v okamihu

spresnenia ponuky zo strany predávajúceho. Po potvrdení prijatej objednávky, sa objednávka stáva zaväzujúcou.

IKONNA si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré budia podozrenie o zneužití internetového predaja neoprávnenými osobami (napríklad také objednávky, ktoré neobsahujú telefón, či adresu elektronickej pošty, kde by bolo možné objednávku potvrdiť, či overiť.)

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva nadobúda účinnosť v momente prevzatia  tovaru kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávacom formulári.


Všetky objednávky, ktoré sú prijaté predávajúcim, sú záväzné! Kupujúci môže objednávku zrušiť, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o odoslaní objednávky. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky na tel.čísle: 0908 542 366 alebo na email: eshop.ikonna@gmail.com. V prípade, že objednávka nebude zrušená pred odoslaním a zákazník si zásielku nepreberie, predávajúci môže kupujúcemu vyúčtovať reálne vynaložené náklady na expedíciu + na vrátenie zásielky späť ku predávajúcemu. E-shop má teda právo uplatniť si náhradu škody, ktorá nám takýmto konaním spotrebiteľa vznikla!


V časti "aktuálne zľavy" nájdete tovar v akciových a zvýhodnených cenách. Keďže sa jedná o  výpredaj tovaru, objednávku považujte za záväznú, až po našom potvrdení.

 

4. Termín dodania

Pokiaľ je objednaný tovar dostupný na sklade, v zhode s pravidlami objednávky, dodávame tovar  ihneď, max. do 7 dní. Ak sa zásielka vo výnimočných prípadoch omešká, alebo objednaný tovar nie je skladom          , zákazníka budeme o vzniknutej situácii informovať. O zaslaní objednávky bude zákazník informovaný e-mailom, SMS správou, prípadne telefonicky. Dodanie tovaru bude zrealizované prostredníctvom slovenskej pošty, prípadne kuriérom.


5. Možnosť vrátenia tovaru

a)  V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nie ste s objednaným tovarom spokojný, môžete ho nenosený do 14 dní vrátiť                       ,   

od prevzatia tovaru a na vlastné náklady poslať späť.

b)  Tovar, ktorý kupujúci z akéhokoľvek dôvodu vráti, nesmie byť použitý, poškodený, alebo                                                     neúplný. Musí sa nachádzať v pôvodnom obale (krabici) a musí obsahovať všetky dokumenty prislúchajúce k tovaru (záručný listdoklad o zaplatení tovaru, faktúra), inak tovar vraciame naspäť k odosielateľovi a vrátenie tovaru je neplatné. Vrátený tovar nikdy neposielajte na dobierku! Tovar, prosíme vrátiť na adresu ! LEAN EU, s.r.o., r. s. p.,  Belanského 228, 024 01 Kysucké Nové Mesto

c) V prípade, že kupujúci odošle predávajúcemu tovar na adresu predávajúceho, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní od doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

6. Záruka a reklamácie

Na zakúpenú obuv poskytujeme záruku 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. So zakúpeným tovarom dostanete aj záručný list, ktorý Vás informuje o podmienkach záruky. Tento záručný list                              starostlivo uchovajte a v prípade reklamácie, ho zašlite súčasne s dokladom o zakúpení.

Súčasťou záručného listu je aj návod na ošetrovanie obuvi. Upozorňujeme, že pokiaľ dôjde k poškodeniu obuvi z hľadiska nedodržania zásad a účelového použitia obuvi alebo v dôsledku  zanedbanej údržby, podľa návodu na údržbu, nebude braný ohľad na prípadné reklamácie.

Zodpovednosť za vady predanej veci:

§ 622

(1)  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne                                             odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 (2)  Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len                                                     časti veci,  a ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
(3)  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady, vymeniť poškodenú vec za nepoškodenú, ak to  kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

§ 623

(1)  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre                            opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád, vec riadne užívať.

(2)  Ak ide o iné neodstrániteľné vady, kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Posúdenie oprávnenosti reklamácie a jej vybavenie prebieha do 30 dní od prevzatia tovaru predávajúcemu.

 

7. Dodacie podmienky

a) Tovar je dodávaný prostredníctvom slovenskej pošty, prípadne prepravnou spoločnosťou , v rámci                 Slovenskej Republiky. b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu                      na adresu doručenia, zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru - daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a záručný list.

  c) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. Ak kupujúci tovar odmietne                              prevziať od kuriéra alebo bude potrebné dodávku opakovať viac ako 2 x z dôvodu neprítomnosti                           kupujúceho a kupujúci prevzatie zásielky potvrdil mailom, alebo telefonicky, náklady na doručenie hradí kupujúci.


d)  Kupujúci je povinný bezprostredne po prevzatí zásielky prekontrolovať tovar spolu s dopravcom (neporušenosť zásielky, poškodenie krabice atď.). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie otvorenej alebo inak viditeľne poškodenej zásielky, je však povinný vyhotoviť záznam v                                                                     reklamačnom protokole u dopravcu a túto skutočnosť bez odkladu oznámiť predávajúcemu mailom    na: eshop.ikonna@gmail.com

Pokiaľ kupujúci prevezme otvorenú alebo inak poškodenú zásielku, predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu vzniknutú na dodanom tovare. Na reklamácie mechanického poškodenia  výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 12 hodín , nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

 

 

8. Cena a platobné podmienky

a)  Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru.

b)  Tovar môže byť platený bankovým prevodom vopred na účet prevádzkovateľa Lean EU, s.r.o., r. s. p. alebo dobierkou.

Uvedená cena za poštovné a balné je bez DPH

 

Dodanie

 

·         Dobierka GLS + dobierka 6,00 Eur

 

·         GLS platba vopred na účet - 4,00 Eur

 

·         Doručenie na poštu + dobierka 5.50 Eur

 

·         Vyzdvihnutie na pošte - 3,50 Eur


       ·          Slovenská pošta - doručenie na adresu + dobierka - 6,00 Eur

        ·          Slovenská pošta - doručenie na adresu - 4,00 Eur


Je možný aj osobný odber na jednej z našich predajní.

 

9. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.             Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami  Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. V prípade akýchkoľvek otázok, môže kupujúci napísať na mailovú adresu: eshop.ikonna@gmail.com


MIMOSÚDNE SPÔSOBY RIEŠENIA SPOROV A PRAVIDLÁ PRÍSTUPU K TÝMTO RIADENIAM (RIEŠENIAM)

e)  Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy: ikonna@ikonna.sk

1. Informáciu o vybavení sťažnosti zákazníka pošle                   predávajúci na elektronickú adresu zákazníka.

2. Predávajúci je oprávnený k predaju produktov na základe živnostenského oprávnenia.

Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská  obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním ZOS.

3. Zákazník má podľa ZOS právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Európske spotrebiteľské centrum v SR (ESC v SR). Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach https://www.esc-sr.sk .

 

 

PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

1. Kupujúci, ktorý uzatvoril zmluvu na diaľku, má v súlade s ustanovením § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich /14/ dní od prevzatia                tovaru. Odstúpenie od zmluvy môže byť vykonané napríklad:

a. písomne na adresu:

LEAN EU, s.r.o., r. s. p.,  Belanského 228, 024 01 Kysucké Nové Mesto

2. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže zákazník využiť vzorový formulár odstúpenia od zmluvy, ale nie je to nutné.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy na diaľku sa zmluva považuje za neuzavretú.

4. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní od obdržania prehlásenia zákazníka o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky jeho platby, vrátane nákladov na dopravu tovaru (s výnimkou zvýšených nákladov, ktoré vyplývajú zo zákazníkom vybraného spôsobu dopravy, iného ako najlacnejšieho bežného spôsobu doprav, dostupného v internetovom obchode.)

5. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od zákazníka do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkom, a to rovnakým spôsobom, akým    i  ich predávajúci od zákazníka prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté zákazníkom už pri vrátení tovaru zákazníkom, či iným spôsobom, pokiaľ s tým zákazník bude súhlasiť a nevzniknú tým zákazníkovi ďalšie nároky. Ak odstúpi zákazník od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky zákazníkovi skôr, ako mu zákazník tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

6. Zákazník je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy odstúpil od zmluvy, vrátiť       tovar predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe určenej predávajúcim, iba ak predávajúci ponúkol, že si tovar sám vyzdvihne. Pre zachovanie lehoty postačí, ak je tovar v uvedenej lehote odoslaný. Tovar je možné zaslať na adresu: LEAN EU, s.r.o., r. s. p.,  Belanského 228, 024 01 Kysucké Nové Mesto. Prosíme o priloženie dokladu o zakúpení tovaru.

7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.


SPOTREBITEĽ NEMÔŽE ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY, PREDMETOM KTOREJ JE:

a)  poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutá služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b)  predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie          od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d)  predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e)  predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany          zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f)  predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g)  predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom  ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h)  vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného  tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo                počítačového  softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh            nedodaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami     v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že v vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.