Čítajte náš blog a nechajte sa inšpirovať... kliknite tu >>

Nájdete nás aj v našich predajniach

0

Reklamačný formulár


Spotrebiteľ (meno a priezvisko) :____________________________________________________________


Adresa: __________________________________________ tel.___________________________________


Druh tovaru : ___________________________________________________________________________


Zakúpený dňa :______________________ cena :________________ číslo faktúry :___________________


Reklamujem :Popis :_________________________


Reklamačný formulár na stiahnutie >>


Reklamácie:
Pri nakupovaní v našom obchode máte istotu, že dostanete na 100 % originálny produkt, ktorý disponuje všetkými ochrannými známkami. Na každý produkt sa vzťahuje 2-ročná záruka a počas tohto obdobia ho môžete reklamovať. Tomuto pravidlu podlieha celý sortiment obchodu, vrátane produktov zakúpených počas trvania akcie.

Chceli by sme zohľadniť všetky reklamácie, ale, žiaľ, v niektorých prípadoch to urobiť nedokážeme. Musíme mať reálne dôkazy svedčiace o tom, že poškodenie vzniklo vinou výrobcu. Preto zhodnoťte stav tovaru a uistite sa, že vzniknuté chyby nie sú dôsledkom nesprávneho používania alebo nesprávnej údržby.

Nezabúdajte, že k dôvodom na reklamáciu nepatrí:

1. prirodzené opotrebovanie tovaru
2. mechanické poškodenie
3. výber nesprávnej veľkosti
4. svojpomocné vykonávanie opráv
5. používanie, ktoré nie je v súlade s odporúčaním
6. nedodržiavanie inštrukcií týkajúcich sa čistenia
7. neprispôsobenie teploty pri žehlení
8. nesprávne ošetrovanie obuvi, príp. jeho zanedbanie
9. vonkajšie faktory - napr. deformácie a odlepovanie materiálu v dôsledku sušenia obuvi pri zdrojoch tepla
10. mechanické pranie obuvi
11. rozdiely vo farbe/štruktúre kože vyplývajúce z jej prirodzených vlastností
12. zafarbenie vyskytujúce sa v topánke s prirodzene farbenou podšívkou

  • Tovar musí by čistý, oblečenie oprané a obuv dôkladne vyčistená.
  • V prípade, že nám pošlete tovar špinavý alebo znečistený, reklamácia môže byť z hygienických príčin odôvodnene zamietnutá!


Ak ste si istý, že tovar spĺňa podmienky reklamácie, stiahnite si reklamačný formulár pre oblečenie a obuv, vyplňte ho a vložte do škatule spolu s reklamovanými produktmi.


Ako reklamovať?

1. Stiahnite si príslušný reklamačný formulár a vyplňte ho.
2. Reklamovaný tovar spolu s formulárom odošlite na adresu:

LEAN EU, s.r.o.,r.s.p.
Belanského 228
Kysucké Nové Mesto, 024 01

Najneskôr do 30 dní zašleme na Vami uvedený e-mail informácie týkajúce sa spôsobu posúdenia Vašej reklamácie.