Čítajte náš blog a nechajte sa inšpirovať... kliknite tu >>

Nájdete nás aj v našich predajniach

0

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

 

meno, priezvisko:                                                                                                                                                                     

 

ulica:                                                                                                                                                                                             

 

mesto:                                                                                                                                                                                         

 

psč:                                                                                                                                                      

 

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO

 

LEAN EU, s.r.o., r. s. p., Kysucké Nové Mesto,

024 01 Kysucké Nové Mesto,

IČO: 41930878
DIČ: SK
2023040085

 

 Vec: Odstúpenie od kúpnej zmluvy Vážení,

dňa…............................... som s vami uzavrel/a kúpnu zmluvu prostredníctvom internetu na tovar z

objednávky č............................................ Týmto odstupujem od kúpnej zmluvy.

 

S pozdravom,

 

 

V prípade uhradenej platby požadujem vrátenie peňazí:

 

-            na účet č. (vo forme IBAN)                                                                                                                          

-          poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore)

 

  Stiahnuť formulár na odstúpenie od zmluvy >> 

Poznámka: Odstúpenie od zmluvy je nutné vlastnoručne podpísať. Odporúčame vytlačiť v dvoch

kópiách – jedna pre predajcu a druhá pre vás na uschovanie pre prípad sporu. Je vhodné odoslať sken na email: ikonna@ikonna.sk Predajca Vám zrušenie objednávky potvrdí emailom.