Čítajte náš blog a nechajte sa inšpirovať... kliknite tu >>

Nájdete nás aj v našich predajniach

0

Čo ak si tovar neprevezmem?


Tento článok píšeme preto, že stále sa nájdu zákazníci, ktorí si tovar objednajú a potom sa ešte rozhodnú, či tovar chcú alebo nie. Samozrejme sa môže stať situácia, že zákazníkovi nastanú okolnosti, pre ktoré si tovar nemôže prevziať.  (Pracovné vyťaženie, choroba a pod.) Ak medzi ,,nepreberačov" nepatríte, tento článok sa Vás netýka. Môžete od nás očakávať podporu po prevzatí tovaru. Pre nás je najdôležitejšia spokojnosť zákazníka, preto urobíme všetko preto, aby ste boli spokojní. Sme veľmi vďační, že ste nakúpili práve u nás a nesmierne si to vážime.


Ak ale nastane situácia, pre ktorú si neprevezmete tovar, nasledujúce riadky sú venované práve pre Vás, pretože je našou povinnosťou informovať Vás o tom, ako postupujeme v prípade neprevzatia tovaru a čo môžete očakávať z našej strany. V prípade, že nebude objednávka zrušená pred jej odoslaním a kupujúci si tovar neprevezme, dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, ku ktorej ste sa zaviazali pri dokončení objednávky. Neprevzatím nám vzniknú náklady na poštovné k Vám  + poštovné za vrátenie zásielky. Tieto náklady Vám budú vyúčtované!!! Čo predstavuje sumu 10€. Výška ďalej závisí od od zvoleného spôsobu dopravy a platby vo Vašej objednávke. Nechceme od Vás žiadne úroky alebo pokuty. Chceme len nahradenie reálne vynaložených nákladov. Náhradu škody si uplatňujeme na základe ustanovenia § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka. Nakoľko ste porušili kúpnu zmluvu, môžeme to riešiť niekoľkými spôsobmi:

1, My Vás na vzniknutú situáciu upozorníme  e-mailom. A Vy nám následne uhradíte kompenzáciu ako náhradu škody. Postup budete mať uvedený v emaile.

2, Ponúkame Vám aj druhú možnosť, t.j. produkt si opätovne objednáte a suma Vám bude navýšená o kompenzáciu za predošlý neprevzatý balík. 


Treba si uvedomiť, že nevyzdvihnutím zásielky, ste nám okrem finančných nákladov, na viac zvýšili náklady tým, že zásielku musíme rozbaliť, tovar skontrolovať, nakoľko trčal dlho na pošte, v depe a pod.., použité obalové materiály musíme zlikvidovať, zaistiť spätnú logistiku do skladu a veľa inej práce. Že ste to nevedeli? Väčšina ľudí to nevie. Pre budúcnosť Vás preto prosíme, premýšľajte nad tým, aké dopady neprevzatie tovaru môže mať. Predstavte si, že to mesačne urobí 70-100 zákazníkov. Iste si viete zrátať, akú finančnú stratu by nám to za rok prinieslo.

Každú objednávku si skutočne vážime. Nie je to klišé, je to postoj ľudí, ktorí vlastnými rukami pripravujú a následne expedujú svoj tovar. 

Jedinečná informácia - preprava jednej zásielky zahŕňa:

- kontrola objednaného tovaru v sklade pred expedíciou

  • - príprava všetkých dokumentov, obalov, spotrebného materiálu
  • - zabezpečenie dopravcu a vystavenie daňových dokladov
  • - objednávku starostlivo zabaliť a pripraviť na odoslanie

Po odoslaní balíka vždy dostanete informáciu od dopravnej spoločnosti so sledovacím číslom, kde si viete balík odsledovať. Pokiaľ sa tak nestane, kľudne nás kontaktujte a my Vám tieto informácie poskytneme. Týmto sme urobili, naozaj, všetko, aby Vám bola zásielka úspešne doručená.

Aj my si uvedomujeme, že môžu nastať okolností, pre ktoré ste si zásielku neprevzali a nebol to Váš zámer. Pochopte však aj Vy nás, že nemôžeme znášať takéto škody.

Čo presadzujeme

Ak máte akékoľvek pochybnosti o tomto postupe, vedzte, že sa plne spoliehame na platnú legislatívu a citujeme § 2118 zákona č. 89/2012 Z. z.:

Právne povinnosti
Povinnosti kupujúceho
§ 2118
"Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu a prevziať vec."

Nie je teda neprevzatie zásielky odstúpením od zmluvy, ale jej skutočným porušením.

Z nášho e-shopu a od zvoleného dopravcu dostanete informácie o odovzdaní tovaru dopravcovi a následne o tom, že si ho môžete vyzdvihnúť na odbernom mieste. Ak sa tak nestane, máme dve možnosti riešenia situácie:

1. Došlo k nedorozumeniu a vy máte stále záujem o objednávku:

V tomto prípade nás prosím kontaktujte. Pošleme vám údaje pre platbu vopred a radi vám objednávku zašleme znova. Cena objednávky sa však zvýši o primeranú náhradu za predchádzajúcu nevyzdvihnutú zásielku.

2. V skutočnosti nemáte záujem o objednávku:

Hoci nás táto situácia skutočne mrzí, musíme ju riešiť. Situácia je však trochu zložitejšia. Ako píšeme vyššie -neprevzatie dodávky neznamená, že objednávka bola zrušená alebo že ste odstúpili od kúpnej zmluvy. Jediné, čo sa v tomto momente stalo, je, že z vašej strany došlo k porušeniu kúpnej zmluvy podľa § 2118 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník (nový).

Odoslaním objednávky a jej následným prijatím a potvrdením zo strany nášho e-shopu vznikla platná kúpna zmluva v plnom rozsahu podľa našich obchodných podmienok, s ktorými ste súhlasili v poslednom kroku pred odoslaním objednávky, a podľa aktuálne platných zákonov Slovenskej Republiky.

Ak nedošlo k písomnému alebo telefonickému kontaktu s naším e-shopom a k nastaveniu ďalších parametrov objednávky (žiadosť o zmenu alebo zrušenie objednávky) - ani do času odoslania objednávky naším e-shopom, ani následne do času najneskoršieho vyzdvihnutia na vami zvolenom expedičnom mieste, má náš eshop zo zákona nárok na náhradu vzniknutých nákladov na poštovné a balné od kupujúceho, t.j. od vás. Táto náhrada je právne vymáhateľná, pretože došlo k porušeniu kúpnej zmluvy.

Prosíme vás preto, aby ste kompenzáciu uhradili čo najskôr pomocou poskytnutých platobných údajov - predídete tak komplikáciám.

Ak chcete túto platbu uskutočniť iným spôsobom (kartou alebo inak online), stačí nás kontaktovať.


Nevyplatená náhrada

Ak nezaplatíte kompenzáciu alebo necháte tovar opätovne zaslať, dôjde k nasledovnému:

Nemáme nezodpovedných zákazníkov, avšak ak sa podobný problém vyskytne, súčasné zákony Slovenskej Republiky nám dávajú možnosť účinne sa brániť.

Porušenie platnej zmluvy je možné riešiť nasledujúcimi tromi spôsobmi:
1. Postúpenie pohľadávky našej agentúre špecializujúcej sa na vymáhanie pohľadávok od dlžníkov.
2. Súdna žaloba.
3. Zaplatenie náhrady za poštovné našej predajni.

Obidva body 1 a 2 sú zdĺhavé, nie veľmi príjemné, ale veľmi účinné. Bod 3 je pre vás najprijateľnejší a najlacnejší spôsob.


Myslíme si, že máte plné právo poznať dôsledky neplnenia zmluvy, aj keď ide o kúpnu zmluvu s internetovým obchodom.

Napr. dTest ( spotrebiteľský mesačník, ktorý sa zameriava na testovanie výrobkov a služieb a poskytuje aj poradenstvo a usmernenia o právach spotrebiteľov a predajcov, informuje o nových zákonoch, upozorňuje na nekalé praktiky predajcov a klamlivú reklamu, poskytuje rady pri reklamáciách atď.) uvádza nasledovné:

"Odmietnutím prevzatia zásielky zákazníkom automaticky nezačína plynúť lehota na odstúpenie od zmluvy," vysvetľuje Lukáš Zelený, vedúci právneho oddelenia dTestu. Stále však má možnosť odstúpiť od zmluvy. V každom prípade však bude musieť zaplatiť zmluvnú pokutu a úroky z omeškania alebo náhradu za poštovné; táto povinnosť odstúpením od zmluvy nezaniká."

Nebudeme vám účtovať žiadne sankcie ani úroky z omeškania. Kompenzujeme vám len náklady na poštovné.

Dôverujeme, že sme vám problém dostatočne vysvetlili.